Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (druki nr 3834 i 3906).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Ruch Polikota wobec omawianego w tym punkcie porządku dziennego projektu ustawy.

    Panie ministrze, niestety Ruch Palikota nie jest w stanie przyjąć proponowanej zmiany sposobu finansowania składki zdrowotnej, ponieważ jest to dla nas tak naprawdę nadal proteza finansowa, która ma sfinansować działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak naprawdę rząd w chwili obecnej nadal nie ma pomysłu, jak ma być finansowana w ogóle cała służba zdrowia, czy ma być w ogóle Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie przedstawiliście państwo w tej kadencji żadnej konkretnej zmiany. Pani Kopacz mówiła ostatnio, że mają być zlikwidowane składki na Narodowy Fundusz Zdrowia.

    Trudno mi w tej chwili odnieść się do tego pomysłu, ponieważ ta zmiana powinna być zaproponowana w tej kadencji Sejmu. Niestety my, posłowie, nie dostaliśmy tutaj konkretnej propozycji zmiany, tylko oczywiście tę protezę, to jest przekazanie odpowiednich pieniędzy na sfinansowanie składek, na leczenie osób nieletnich, a oczywiście tutaj konstytucja gwarantuje tym osobom leczenie, więc trudno mi powiedzieć, jak się odnieść do tego od strony prawnej. W każdym razie nie jesteśmy w stanie poprzeć tak kiepskiego projektu i będziemy głosować przeciwko. Dziękuję.



Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018


38 wyświetleń

Zobacz także:




Zobacz także:


Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy



Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy