Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2173).
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (druk nr 2170) – uzasadnia Minister Obrony Narodowej.


0 wyświetleńZobacz także:


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu realizacji ustawy offsetowej w kwestiach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Zaopiniowanie dla Komisji Spraw Wewnętrznych senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat działalności korpusu oficerów wychowawczych w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy