Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat działalności korpusu oficerów wychowawczych w Siłach Zbrojnych RP.
Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat procesu mianowań w korpusie podoficerów osób posiadających nie nadane stopnie wojskowe.
Sprawy bieżące.


56 wyświetleńZobacz także:


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o działalności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat doświadczeń płynących dla Sił Zbrojnych RP z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu realizacji ustawy offsetowej w kwestiach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Zaopiniowanie dla Komisji Spraw Wewnętrznych senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy