Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Urszula Pasławska


Poseł Urszula Pasławska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-08 14:59

Zobacz także:Poseł Urszula Pasławska - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 14:55

Zobacz także:Poseł Urszula Pasławska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 17:50

Zobacz także:Poseł Urszula Pasławska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 17:40

Zobacz także:Poseł Urszula Pasławska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku oraz komisyjnym projektem uchwały Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-12 13:01

Zobacz także:

Poseł Urszula Pasławska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druki nr 3293 i 3370). Poseł Urszula Pasławska:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 20:26

Zobacz także:Poseł Urszula Pasławska - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3151). Poseł Urszula Pasławska:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-07 10:30

Zobacz także:Poseł Urszula Pasławska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:37

Zobacz także: