Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Teresa Świło


Data wpływu W sprawie
2015-08-06 w sprawie wpisania ponownie inwestycji pn. "Modernizacja linii kolejowej 137 Legnica - Katowice, na odcinku Jaworzyna Śląska - Świdnica Miasto" na podstawową listę Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.
2015-07-08 w sprawie zasad przydzielania świadczeń osobom bezrobotnym, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy
2015-06-25 w sprawie ujęcia w budżecie na 2016 r. remontu drogi krajowej nr 35 na odcinku Świdnica od ul. Esperantystów (skrzyżowanie z ul. Łukasińskiego, km drogi 44,810) do miejscowości Szczepanów (km drogi 57,500)
2015-06-25 w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących naliczania subwencji dla szkół przyszpitalnych
2015-01-08 w sprawie wpisania projektu budowy południowej obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35 do "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020"
2014-12-18 w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących wzorów formularzy badań lekarskich marynarzy dalekomorskich w Polsce
2014-10-13 w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących radiofonii i telewizji, odnoszących się do takich sformułowań jak "audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim", "utworów słownomuzycznych (...), które są wykonywane w języku polskim"
2014-10-09 w sprawie roku obowiązywania ustawy Prawo pocztowe oraz roli operatora wyznaczonego
2014-09-25 w sprawie prowadzenia i rozliczeń przetargów na infrastrukturę kolejową
2014-09-12 w sprawie uprawnień koniecznych do podjęcia pracy jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej z klasami integracyjnymi
2014-08-28 w sprawie wygaszania kształcenia w szkołach policealnych w zawodzie technika farmaceutycznego
2014-04-23 w sprawie budowy obejścia południowo-zachodniego miasta Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35