Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Stanisław Wziątek


Data wpływu W sprawie
2015-10-01 w sprawie pominięcia pracowników diagnostyki laboratoryjnej i innych grup zawodowych służby zdrowia w zapowiadanych podwyżkach wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
2015-10-01 w sprawie wsparcia gm. Złocieniec w działaniach związanych z kompleksową przebudową drogi krajowej nr 20, na docinku przebiegającym przez gm. Złocieniec
2015-09-16 w sprawie zamiaru likwidacji 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim
2015-09-04 w sprawie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy modernizacji czołgów Leopard 2A4
2015-07-27 w sprawie trudnej sytuacji materialnej pracowników cywilnych Policji oraz możliwości podwyższenia wynagrodzeń tej grupy zawodowej w 2016 r.
2015-07-27 w sprawie możliwości finansowania ze środków publicznych leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C lekiem Harvoni (ledipaswir + sofosbuwir)
2015-07-20 w sprawie usuwania z dróg krajowych odpadów powstałych w następstwie wypadków komunikacyjnych
2015-07-20 w sprawie prawidłowego naliczania podatku od nieruchomości za tereny poligonowe
2015-07-20 w sprawie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2015-07-20 w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. dotyczącego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w zakresie Programu Operacyjnego "Rybactwo i morze" na lata 2014-2020
2015-07-20 w sprawie zwiększenia częstotliwości rejsów obsługiwanych przez Polskie Linie Lotnicze LOT na trasie Szczecin - Warszawa
2015-07-20 w sprawie wpisania gospodarki morskiej na listę krajowych inteligentnych specjalizacji
2015-07-20 w sprawie możliwości kontynuacji nauki na drugim kierunku zawodowym młodzieży niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2015-06-08 w sprawie trudnej sytuacji mieszkańców popegeerowskich wsi
2015-05-21 w sprawie rocznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gm. Ostrowice (woj. zachodniopomorskie) na 2015 r.
2015-04-20 w sprawie refundacji farmakologicznej metody leczenia mięśniaków macicy octanem uliprystalu
2015-04-02 w sprawie zmiany finansowania terapii dorosłych osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej
2015-04-02 w sprawie budowy obwodnicy miasta Myśliborza
2015-04-02 w sprawie budowy drogi S11
2015-03-04 w sprawie bezpłatnego przekazania oczyszczalni ścieków w Nadarzycach na mienie komunalne gm. Jastrowie
2015-02-27 w sprawie żołnierzy kontraktowych
2015-02-27 w sprawie pomocy w utrzymaniu muzeum w Starych Łysogórkach przy cmentarzu Siekierki
2015-02-27 w sprawie trudnej sytuacji gm. Ostrowice (woj. zachodniopomorskie)
2015-02-25 w sprawie szkodliwego wpływu ustawy o rybołówstwie morskim na bieżące funkcjonowanie i rozwój turystycznego rybołówstwa w woj. zachodniopomorskim
2015-01-21 w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Świnoujście