Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Stanisław Pięta


Data wpływu W sprawie
2015-09-25 w sprawie działań kontrolnych dotyczących przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych w Biurze Ochrony Rządu
2015-07-30 w sprawie planowanej likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński w gm. Szuszec wchodzącej w skład JSW SA
2015-07-30 w sprawie tzw. afery marszałkowej
2015-07-23 w sprawie podstaw prawnych oraz poniesionych wydatków na ochronę byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej przebywających poza granicami Polski
2015-01-20 w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
2015-01-20 w sprawie obciążenia podatkiem dochodowym osób korzystających z bezpłatnych porad prawnych
2015-01-20 w sprawie zaangażowania funkcjonariuszy Policji, Staży Granicznej i strażaków Państwowej Straży Pożarnej we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2015-01-20 w sprawie zaangażowania żołnierzy Wojska Polskiego w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2014-12-01 w sprawie transportu toksycznych odpadów z Salwadoru, które mają być zutylizowane w Dąbrowie Górniczej
2014-08-12 w sprawie zwolnienia z opłat podróżujących autostradą A4
2014-07-04 w sprawie zwrotu wyposażenia ochronnego, w tym kilkuset kamizelek i hełmów, zatrzymanych przez Straż Graniczną na przejściu granicznym w Hrubieszowie
2014-06-20 w sprawie zaprzestania finansowania przez NFZ Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie na dotychczasowych zasadach, ograniczenia kontraktu oraz konieczności ewakuacji i przeniesienia podopiecznych do innych placówek nieposiadających odpowiedniego doświadczenia w zakresie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi
2014-06-05 w sprawie braku reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na szykany stosowane wobec kombatantów Armii Krajowej na Białorusi przez białoruski urząd celny
2014-05-30 w sprawie utrzymania w należytym stanie technicznym śluz i przepustów na prawym brzegu Wisły na terenie miasta Skoczowa, zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Skoczowa i zrekompensowania szkód powstałych w wyniku niesolidnej i niezgodnej ze sztuką budowlaną naprawy śluzy w Harbutowicach
2014-05-27 w sprawie prawdomówności Wicepremier Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej oraz ostatecznego określenia terminu zakończenia budowy drogi ekspresowej S69 na odcinku Bielsko-Biała - Żywiec
2014-04-04 w sprawie trybu powołania nowego prezesa UOKiK
2014-04-03 w sprawie likwidacji filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z siedzibą w Bielsku-Białej
2014-03-19 w sprawie finansowania przez NFZ leczenia niepłodności metodą NaProTechnology
2013-12-30 w sprawie planowanych na 2015 r. wspólnych z Rosją obchodów zakończenia II wojny światowej
2013-12-30 w sprawie rozmieszczenia rosyjskich rakiet SS-26 Stone nad granicą z Polską i krajami bałtyckimi oraz braku reakcji ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych
2013-12-30 w sprawie przeciwdziałania podwyżce cen węgla i energii elektrycznej w związku z zapowiedzią Komisji Europejskiej wycofania pozwoleń na emisję dwutlenku węgla
2013-12-30 w sprawie nieprawidłowości i postępującej dezorganizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej
2013-12-30 w sprawie postępującego zadłużenia Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w wyniku nadwykonań oraz ewentualnej renegocjacji kontraktu z NFZ
2013-12-27 w sprawie bezczynności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i narażenia bezpieczeństwa przechodniów oraz utrudnienia pracy kupcom Domu Handlowego Wokulski w Bielsku-Białej w związku z zawaleniem się fragmentu muru oporowego rzeki Białej
2013-12-17 w sprawie zakupu bezzałogowych systemów rozpoznawczych (BSR) od firmy Israel Aircraft Industries