Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Ryszard Zbrzyzny


Data wpływu W sprawie
2015-07-07 w sprawie kompetencji ZUS
2015-02-10 w sprawie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Poczty Polskiej SA
2014-12-19 w sprawie prawa do nagrody jubileuszowej w związku z podniesieniem wieku emerytalnego
2014-09-24 w sprawie planów oskładkowania umów cywilnoprawnych
2014-09-24 w sprawie propozycji modyfikacji ulgi na dzieci
2014-07-25 w sprawie polityki kadrowej, płacowej oraz zatrudnienia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2014-06-06 w sprawie przyszłości Zakładu Produkcyjnego w Bolechowie będącego częścią firmy Mesko SA
2014-05-06 w sprawie sytuacji placówek kultury na terenie woj. mazowieckiego w związku z zajęciem kont Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2014-04-23 w sprawie stanu sieci dróg wodnych w Polsce
2014-04-16 w sprawie budowy obwodnicy Bolkowa w kierunku Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, a następnie granicy z Czechami
2014-04-16 w sprawie drastycznego wzrostu kosztów inwestycji spółki KGHM Polska Miedź SA w Chile (projekt Sierra Gorda)
2014-03-14 w sprawie utworzenia nowej dyscypliny w wykazie dziedzin i dyscyplin nauki obowiązujących w Polsce
2014-02-19 w sprawie prywatyzacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy SA
2014-02-07 w sprawie rozpoznania i koncesji na wydobycie rud miedzi
2014-02-07 w sprawie sytuacji pracowników zatrudnionych w MegaSerwis sp. z o.o., spółce zależnej od PGE GiEK SA
2013-12-11 w sprawie finansowania pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej
2013-11-08 w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie urlopu rodzicielskiego
2013-10-23 w sprawie rozbudowy i modernizacji drogi S3
2013-10-11 w sprawie interpretacji przepisów prawnych dotyczących pracowników ochrony fizycznej osób i mienia
2013-09-27 w sprawie funkcjonowania izb wytrzeźwień w związku z rozstrzygnięciami Trybunału Konstytucyjnego dotyczącymi ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2013-09-25 w sprawie nieuzasadnionego przedłużania zwrotu podatku VAT wobec firm polskich w 2013 r.
2013-08-27 w sprawie polityki kadrowej i zatrudnienia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013-08-27 w sprawie polityki kadrowej i zatrudnienia w Ministerstwie Finansów
2013-08-27 w sprawie polityki kadrowej i zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki
2013-08-27 w sprawie polityki kadrowej i zatrudnienia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego