Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • lopata
  • lublin
  • wypowiedzi


Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego: 21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-22 09:47