Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • cezaryolejniczak
  • lodzkie
  • sojuszlewicydemokratycznej


Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Cezary Olejniczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim chciałbym zaapelować do pani marszałek, żeby następną debatę skrócić, żeby to była debata krótka, żeby i pan premier, i państwo ministrowie na tej sali mogli być...... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44). Poseł Cezary Olejniczak:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Ministrowie! Szanowni Koledzy Posłowie i Posłanki! Chciałbym zapytać, dlaczego tak mało w budżecie jest pieniędzy na subwencję oświatową, szczególnie dla... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 32 i 42). Poseł Cezary Olejniczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Ministrowie! Który to już raz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druki nr 29 i 41). Poseł Cezary Olejniczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie: Czy rząd przewidział wzrost zwrotu akcyzy dla rolników w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Cezary Olejniczak - Ślubowanie z dnia 08 listopada 2011 roku.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.  Cezary Olejniczak: Ślubuję. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23Poseł Cezary Olejniczak - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Cezary Olejniczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W exposé pana premiera Donalda Tuska nie usłyszeliśmy nic o oświacie. Co z subwencją oświatową dla samorządów gminnych, miejskich i powiatowych? Koszty... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23