30 sierpnia, poseł Beata Mazurek wzięła udział 25 lecie koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku koło Włodawy