Inauguracja akcji ‪Damy Radę‬ - w Chełmie i powiecie chełmskim