Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych do spółki Polskie Koleje Górskie.

Do zbycia akcji Polskich Kolei Linowych S.A na rzecz spółki gminnej Polskie Koleje Górskie S.A. doszło w dniu 22 maja 2013 roku. Zakupu 100 procent akcji na kwotę 215 mln zł dokonał podmiot gospodarczy dysponujący kapitałem założycielskim 400 tys. zł. Kontrakt ze strony PKG miał gwarantować swoim kapitałem fundusz Mid Europa Partners z siedzibą na wyspie Guernsey u wybrzeży Francji, która to wyspa nie należy do żadnego państwa, jak i nie jest członkiem Unii Europejskiej oraz stanowi tzw. „raj podatkowy”.