Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Piotr Van der Coghen


Data wpływu W sprawie
2015-07-13 w sprawie poruszania się kolumn pojazdów uprzywilejowanych po drogach publicznych
2014-11-26 w sprawie bazyliki katedralnej WNMP w Sosnowcu
2014-07-28 w sprawie współfinansowania małych projektów ze środków funduszu sołeckiego
2014-07-28 w sprawie ochrony gruntów rolnych
2014-07-28 w sprawie prawidłowości danych o samochodach dostępnych w usłudze: Historia pojazdu
2014-03-13 w sprawie wypadkowości występującej w związku z uprawianiem sportów zimowych
2014-03-13 w sprawie udzielenia pomocy dyplomatycznej wobec poszukiwań polskiego alpinisty zaginionego w Kaukazie na granicy rosyjsko-gruzińskiej
2014-03-13 w sprawie niejasności przepisów dotyczących traktowania wyciągów narciarskich w Polsce
2014-02-24 w sprawie zgłaszanych zastrzeżeń do formy i metod stosowanych podczas realizacji projektów unijnych
2013-06-24 w sprawie umieszczenia leku Noxafil, niezbędnego przy leczeniu białaczki, na liście leków refundowanych również w leczeniu ambulatoryjnym
2012-10-24 w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Częstochowa i obwodnicy Częstochowy
2012-03-06 w sprawie stanowiska rządu dotyczącego sytuacji w Tybecie
2012-01-27 w sprawie dostosowania połączeń Warszawa - Zawiercie do realnych potrzeb mieszkańców północnej części woj. śląskiego
2012-01-18 w sprawie koniecznej inwestycji drogowej w miejscowości Goleniowy w gm. Szczekociny
2012-01-18 w sprawie skargi wniesionej przez samotną matkę na rzekomo niesłuszne pozbawienie jej alimentów i zasiłku rodzinnego
2012-01-18 w sprawie skargi wniesionej przez nauczyciela na rzekomo niesłuszne pozbawienie go służbowego mieszkania
2011-12-16 w sprawie krzywdzącego niedostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
2011-12-12 w sprawie skargi 101 mieszkańców na rzekomo nierzetelne i nieuczciwe przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej i na funkcję sołtysa we wsi Parkoszowice