Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Piotr Chmielowski


Data wpływu W sprawie
2015-10-05 w sprawie patronatu nad Festiwalem Musica Antiqua Europae Orientalis w Bydgoszczy
2015-10-05 w sprawie patronatu nad Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
2015-10-05 w sprawie finansowania przez samorządy i miasta festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis w Bydgoszczy
2015-10-05 w sprawie finansowania przez samorządy i miasta festiwalu Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
2015-10-05 w sprawie upadłości Zakładów Metalowych "Łucznik" SA
2015-10-05 w sprawie upadłości Zakładów Wyrobów Kamionkowych "Marywil" SA
2015-10-05 w sprawie upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego "Niewiadów" SA
2015-10-05 w sprawie upadłości Zakładów Płyt Pilśniowych "Czarna Woda" SA
2015-10-05 w sprawie przepisów dotyczących tworzenia rezerw bankowych
2015-09-18 w sprawie zabezpieczeń rzeczowych w świetle pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych
2015-08-28 w sprawie zachowania warunków sanitarnych na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
2015-08-28 w sprawie zachowania warunków sanitarnych na Festiwalu Rawa Blues Festival w Katowicach
2015-08-28 w sprawie zachowania warunków sanitarnych na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie
2015-08-28 w sprawie utrzymania porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie
2015-08-28 w sprawie utrzymania porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
2015-08-28 w sprawie utrzymania porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na Rawa Blues Festival w Katowicach
2015-08-28 w sprawie patronatu nad Studenckim Festiwalem Piosenki w Krakowie
2015-08-28 w sprawie patronatu nad Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
2015-08-28 w sprawie patronatu nad Rawa Blues Festival w Katowicach
2015-08-28 w sprawie finansowania przez samorządy i miasta Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie
2015-08-28 w sprawie finansowania przez samorządy i miasta Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie
2015-08-28 w sprawie finansowania przez samorządy i miasta festiwalu Rawa Blues Festival w Katowicach
2015-08-28 w sprawie interpretacji art. 24 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
2015-08-28 w sprawie udostępniania posłom na Sejm pomieszczeń administracji samorządowej
2015-08-28 w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji w trakcie przesłuchań