Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Marek Stolarski


Poseł Marek Stolarski - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej z respektowaniem zobowiązań Stron Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto (druki nr 142 i 251). Poseł Marek Stolarski:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-30 08:30

Zobacz także:Poseł Marek Stolarski - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Marek Stolarski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Mam pytanie w kontekście wydarzeń z 11 listopada: Czy nie byłoby celowe to, aby oddziały policji biorące udział w akcjach bezpośrednich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: