Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Marek Niedbała


Data wpływu W sprawie
2015-08-17 w sprawie poszkodowanych przez przedsiębiorstwo Amber Gold sp. z o.o. i Finroyal Capital Ltd.
2015-04-08 w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rodzin mieszkających w TBS i działań rządu w zakresie wsparcia budownictwa społecznego
2015-04-08 w sprawie planowanych działań rządu w walce z procederem sprzedaży środków psychoaktywnych (tzw. dopalaczy)
2014-12-19 w sprawie możliwości transportu polskiego węgla z kopalni do portu w Świnoujściu
2014-12-19 w sprawie możliwości transportu polskiego węgla z kopalni do portu w Gdańsku
2014-12-19 w sprawie możliwości transportu polskiego węgla z kopalni do składowiska węgla w Białymstoku
2014-12-19 w sprawie obowiązku umieszczania cenników usług medycznych na stronach internetowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą
2014-11-27 w sprawie nagród pieniężnych i rzeczowych dla pracowników Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego "Iława" SA
2014-11-27 w sprawie nagród pieniężnych i rzeczowych dla pracowników Zakładów Mechanicznych Urządzeń Górniczych "Dezam" sp. z o.o.
2014-11-27 w sprawie funkcjonowania Zintegrowanego Informatora Pacjenta w woj. lubuskim
2014-11-27 w sprawie funkcjonowania Zintegrowanego Informatora Pacjenta w woj. zachodniopomorskim
2014-11-27 w sprawie funkcjonowania Zintegrowanego Informatora Pacjenta w woj. pomorskim
2014-11-27 w sprawie specjalistycznej jednostki wodnej "Ognica"
2014-11-27 w sprawie specjalistycznej jednostki wodnej "Widuchowa"
2014-11-27 w sprawie specjalistycznej jednostki wodnej "Skaner"
2014-11-27 w sprawie kondycji finansowej Zakładów Mechanicznych Urządzeń Górniczych "Dezam" sp. z o.o.
2014-11-27 w sprawie kondycji finansowej Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego "Iława" SA
2014-11-27 w sprawie zachowania warunków sanitarnych na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
2014-11-27 w sprawie zachowania warunków sanitarnych na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu
2014-11-27 w sprawie finansowania przez samorządy i miasta festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu
2014-11-27 w sprawie finansowania przez samorządy i miasta Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
2014-11-27 w sprawie patronatu nad Warszawskim Międzynarodowym Festiwalem Filmowym
2014-11-27 w sprawie patronatu nad festiwalem T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu
2014-11-27 w sprawie utrzymania porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu
2014-11-27 w sprawie utrzymania porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym