Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Marek KuchcińskiPoseł Marek Kuchciński - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2957 i 3043). Poseł Marek Kuchciński:     Panie Marszałku! Proponuję, żeby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-21 08:31

Zobacz także:Poseł Marek Kuchciński - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2014 roku.

23 punkt porządku dziennego: Zmiany w składzie osobowym Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 2870). Poseł Marek Kuchciński:     Panie Marszałku! Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłasza wniosek formalny, powołując się na art. 184 ust. 3 pkt 9, czyli na zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania, ponieważ w tej chwili będziemy w jednym głosowaniu -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-16 09:43

Zobacz także:Poseł Marek Kuchciński - Wystąpienie z dnia 23 listopada 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym. Poseł Marek Kuchciński:     Z wnioskiem formalnym.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ponieważ prawie wszyscy posłowie obecni dzisiaj na sali byli przeciwni odrzuceniu, czyli... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-23 13:49

Zobacz także:Poseł Marek Kuchciński - Wystąpienie z dnia 11 maja 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poseł Marek Kuchciński:     Pani Marszałek! Wniosek formalny brzmi następująco: w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość prosiłbym panią marszałek o ogłoszenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 21:59

Zobacz także: