Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska


Data wpływu W sprawie
2015-10-17 w sprawie uregulowań prawnych dotyczących rozmieszczenia, budowy i funkcjonowania elektrowni wiatrowych
2015-10-17 w sprawie waloryzacji progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
2015-10-17 w sprawie ograniczenia maksymalnego czasu służby żołnierzy z korpusu szeregowych do 12 lat
2015-07-27 w sprawie trudnej sytuacji materialnej pracowników cywilnych Policji oraz możliwości podwyższenia wynagrodzeń tej grupy zawodowej w 2016 r.
2015-07-26 w sprawie gospodarki odpadami w zakresie działania RIPOK-ów
2015-06-17 w sprawie pozbawienia osób niepełnosprawnych pomocy w dofinansowaniu zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
2015-06-17 w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach prawnych, w związku z ograniczeniami rozwoju infrastruktury sportów zimowych w gminach leżących na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
2015-03-22 w sprawie bezpłatnych porad prawnych
2015-03-22 w sprawie pięcioletnich wiz dla obywateli Białorusi i Ukrainy
2015-03-22 w sprawie wymiany dowodów rejestracyjnych
2015-03-22 w sprawie likwidacji połączenia kolejowego Wrocław - Drezno
2014-12-24 w sprawie braku refundacji leków, które wydłużają i poprawiają komfort życia kobietom z zaawansowanym rakiem piersi
2014-12-24 w sprawie ratowania przed likwidacją zakładu Pol-Miedź Trans sp. z o.o. w Lublinie
2014-12-24 w sprawie zwiększenia limitów przez NFZ na operacje korygujące wady związane z rozszczepem wargi oraz podniebienia u dzieci
2014-10-31 w sprawie uznania "altan" stojących na terenie ogrodów działkowych za legalne
2014-10-31 w sprawie procedury dotyczącej odszkodowań uzyskiwanych od firm ubezpieczeniowych za likwidację szkód komunikacyjnych
2014-10-31 w sprawie wprowadzenia ogólnokrajowego programu dotyczącego zwalczania cukrzycy i jej powikłań
2014-07-31 w sprawie legalnego zatrudniania opiekunek do dzieci w myśl ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
2014-07-31 w sprawie likwidacji podwójnej numeracji (torów i peronów) na rzecz podawania jedynie informacji o numerze toru
2014-07-31 w sprawie regulacji przepisów dotyczących powszechnego prawa dostępu do znieczulenia dla kobiet w trakcie porodu
2014-06-20 w sprawie porwań rodzicielskich dokonywanych przez rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich
2014-06-20 w sprawie odbierania dzieci rodzinom ze względu na trudne warunki socjalno-bytowe
2014-06-20 w sprawie zniesienia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę bez względu na porę roku
2014-06-20 w sprawie wpisania leków inkretynowych, inhibitorów DPP-4, na listę leków refundowanych
2014-06-20 w sprawie określenia wartości stężenia radonu dla ujęć publicznych w wodach pitnych