Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Zieliński


Poseł Maciej Zieliński - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (druki nr 2232 i 2272). Poseł Sprawozdawca Maciej Zieliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Senat na swoim posiedzeniu w dniu 20 marca br. zgłosił poprawkę do ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Poprawka ta ma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-08 09:56

Zobacz także:Poseł Maciej Zieliński - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (druki nr 1990 i 2121). Poseł Maciej Zieliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozwiązania zawarte w projekcie regulują wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Parlamentu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 17:05

Zobacz także:Poseł Maciej Zieliński - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (druki nr 1990 i 2121). Poseł Sprawozdawca Maciej Zieliński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 15:40

Zobacz także:Poseł Maciej Zieliński - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (druk nr 1990). Poseł Maciej Zieliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam przyjemność przedstawić opinię klubu na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-11 12:38

Zobacz także:Poseł Maciej Zieliński - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy ˝Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu˝ (druki nr 430 i 465). Poseł Maciej Zieliński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 18:12

Zobacz także: