Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 5305
w sprawie realizacji obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Zapytanie:

Data wpływu
2012-05-25
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-06-14
Ogłoszono na posiedzeniu nr 16

Odpowiedź

Data wpływu
2012-06-22
Odpowiadający
Piotr Grzegorz Woźniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2012-06-27
Ogłoszono na posiedzeniu nr 17