Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 34189
w sprawie powołania ośrodków kompleksowej terapii leczenia hemofilii


Zapytanie:

Data wpływu
2015-08-15
Lista adresatów
Data wysłania
2015-08-26

Odpowiedź

Data wpływu
2015-10-15
Odpowiadający
Igor Radziewicz-Winnicki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia