Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 33575
w sprawie nieterminowego złożenia sprawozdania dotyczącego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów


Zapytanie:

Data wpływu
2015-07-08
Lista adresatów
Data wysłania
2015-07-14

Odpowiedź

Data wpływu
2015-08-04
Odpowiadający
Marcin Korolec - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska