Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 1183
w sprawie zmian niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości


Zapytanie:

Data wpływu
2012-01-20
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-01-26
Ogłoszono na posiedzeniu nr 6

Odpowiedź

Data wpływu
2012-02-08
Odpowiadający
Piotr Styczeń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2012-02-16
Ogłoszono na posiedzeniu nr 8