Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Elżbieta Witek


Data wpływu W sprawie
2015-03-19 w sprawie sposobu naliczania wysokości dodatków za uciążliwe warunki pracy bibliotekarza, psychologa i pedagoga, zatrudnionych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
2014-10-13 w sprawie sposobu naliczania emerytur dla funkcjonariuszy służb mundurowych
2013-12-04 w sprawie jakości podręczników do nauki języków obcych w szkole podstawowej
2013-12-04 w sprawie zagrożenia budżetu woj. dolnośląskiego na 2014 r., w związku z przyjętą ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
2013-11-18 w sprawie wykreślenia zadania pod nazwą: "Budowa drogi S3 na odcinku Legnica - Lubawka" z "Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015"
2013-11-18 w sprawie pomocy finansowej państwa na ochronę zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
2013-11-18 w sprawie kwalifikacji przychodów z tytułu usługi Ad Sense Google, uzyskiwanych przez właścicieli stron internetowych, nieprowadzących działalności gospodarczej
2013-04-05 w sprawie ograniczeń w dostępie obywateli do zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego
2013-03-15 w sprawie zamiaru zawieszenia linii kolejowej Jelenia Góra - Lwówek Śląski
2013-02-08 w sprawie dalszych planów dotyczących funkcjonowania KGHM Polska Miedź SA
2013-01-14 w sprawie likwidacji siedziby Konsulatu Generalnego RP w Vancouver
2013-01-14 w sprawie zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu samorządów lokalnych
2013-01-14 w sprawie nierównego traktowania kobiet w dostępie do bezpłatnych badań profilaktycznych
2013-01-10 w sprawie dalszego funkcjonowania nauczycielskich kolegiów języków obcych
2012-12-17 w sprawie niepokojącej sytuacji na kolei na Śląsku
2012-12-17 w sprawie zmiany statusu nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
2012-12-17 w sprawie niekorzystnych dla pasażerów zmian w rozkładzie jazdy pociągów, na terenie węzła warszawskiego
2012-12-07 w sprawie możliwości ujęcia w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015" przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy południowo-wschodniej miasta Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 94"
2012-07-16 w sprawie kryteriów określających, które dokumenty mogą być dowodem w sprawie
2012-07-16 w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników jednostek sfery budżetowej
2012-07-16 w sprawie należnego dodatku z tytułu kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną
2012-05-22 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego nowego podręcznika do historii, zawierającego fałszywe i nieobiektywne treści
2012-05-22 w sprawie pogarszającej się sytuacji w służbie zdrowia
2012-05-22 w sprawie dopłat do sprzętu ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych
2012-03-15 w sprawie poprawy bezpieczeństwa przewozu pasażerów transportem kolejowym