Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Elżbieta Nawrocka


Data wpływu W sprawie
2015-09-07 w sprawie zwiększenia ochrony zdrowia i życia dziecka nienarodzonego
2015-09-07 w sprawie planów wyburzenia przez PKP SA wybranych obiektów infrastruktury kolejowej
2015-09-07 w sprawie apelu Porozumienia "Autyzm Polska" dotyczącego poprawy sytuacji osób dotkniętych autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
2015-06-16 w sprawie kąpielisk w Polsce
2015-06-16 w sprawie walki z dopalaczami
2015-06-16 w sprawie dofinansowania domów pomocy społecznej w woj. łódzkim
2015-05-06 w sprawie refundacji leczenia octanem uliprystalu
2015-05-06 w sprawie jazdy rowerem z psem u boku
2015-05-06 w sprawie braku refundacji leczenia chorób rzadkich
2015-05-06 w sprawie drzew przy drogach
2015-05-06 w sprawie nieuwzględnienia sytuacji hospicjów w pakiecie onkologicznym
2015-05-06 w sprawie polityki repatriacyjnej
2015-05-06 w sprawie leczenia cukrzycy typu 2
2015-04-07 w sprawie celów i osiągnięć otrzymanych wskutek wdrożenia projektu "Cyfrowa szkoła"
2015-04-07 w sprawie pojazdów zabytkowych