Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Dorota Rutkowska


Data wpływu W sprawie
2014-02-04 w sprawie implementacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.
2013-09-25 w sprawie zarządzania drogami powiatowymi
2013-09-11 w sprawie finansowania powiatowych urzędów pracy obejmujących obszarem swego działania dwa powiaty
2013-07-25 w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2013-07-12 w sprawie zasad rozliczania podatków przez inkubatory przedsiębiorczości
2013-05-27 w sprawie wprowadzenia uregulowań dotyczących odwróconej hipoteki
2013-05-27 w sprawie sposobu obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
2013-04-05 w sprawie modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa - Skierniewice
2012-11-21 w sprawie stanu przygotowań WORD-ów do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy według nowych zasad zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami
2012-07-12 w sprawie ujednolicenia systemów informatycznych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego
2012-06-29 w sprawie przewidywanej likwidacji tzw. etatów związkowych w spółkach handlowych, w tym w spółkach posiadających pakiet większościowy Skarbu Państwa oraz w sferze budżetowej
2012-03-01 w sprawie kryteriów zwalniania pracowników w centrali i oddziałach regionalnych ARiMR zawartych w zarządzeniu nr 9/2012 prezesa ARiMR z dnia 23 stycznia 2012 r.