Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk


Data wpływu W sprawie
2015-08-24 w sprawie możliwości wprowadzenia połączenia kolejowego relacji Gdynia Główna - Chojnice - Poznań Główny
2015-08-06 w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście polskiej polityki imigracyjnej
2014-09-10 w sprawie planowanej przez Urząd Morski w Gdyni stacji radarowej w Ustce
2014-09-10 w sprawie działań podejmowanych przez MSZ w celu ochrony dobrego imienia Polski
2014-05-30 w sprawie likwidacji Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
2014-05-30 w sprawie wydania wyroków za zakłócanie wykładu b. majora KBW na Uniwersytecie Wrocławskim
2014-03-20 w sprawie oceny funkcjonowania Konsulatu Generalnego RP w Kolonii po dokonanej zmianie siedziby
2014-03-14 w sprawie ewidencji zabytków
2014-02-21 w sprawie pogłębiającej się dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej przez władze Republiki Litewskiej
2014-02-07 w sprawie przyszłości Narodowych Sił Rezerwowych
2013-11-20 w sprawie informacji o znalezieniu w Niemczech unikalnej kolekcji zrabowanych przez Niemców dzieł sztuki w okresie II wojny światowej
2013-07-26 w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i wiceprezesa zarządu w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA
2013-06-21 w sprawie zakupu praw do emisji i emisji niemieckiego serialu "Unsere Muter, unsere Vater" przez Telewizję Polską
2013-05-24 w sprawie organizacji obchodów 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
2013-02-08 w sprawie likwidacji polskiej placówki konsularnej w kanadyjskim Vancouver
2013-01-04 w sprawie obchodów 90. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech
2013-01-04 w sprawie notorycznych dewastacji polskiego cmentarza na Rossie w Wilnie
2012-12-06 w sprawie przebiegu ekshumacji śp. Anny Walentynowicz
2012-12-06 w sprawie policyjnej akcji w czasie Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada 2012 r. w Warszawie
2012-11-08 w sprawie dyskryminowania polskich dzieci, na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
2012-09-14 w sprawie trudnej sytuacji portu Gdynia spowodowanej działalnością PKP PLK SA
2012-08-13 w sprawie kar nakładanych na rybaków w związku z rzekomym przekraczaniem kwot połowowych
2012-07-16 w sprawie składki rządu RP do budżetu międzynarodowej organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
2012-07-11 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu MSZ "Współpraca z Polonią i Polakami"
2012-06-13 w sprawie możliwych zmian w przepisach dotyczących raportowania połowów