Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Rosati


Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Dariusz Rosati:     Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Debata o polityce zagranicznej odbywa się w bardzo szczególnych okolicznościach. Po raz pierwszy od 25 lat w tej części Europy pojawiły się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-08 18:09

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2259 i 2327). Poseł Dariusz Rosati:     Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 14:27

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 2045 i 2079). Poseł Dariusz Rosati:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ogromna część tej dyskusji dotyczyła poprawki 1. Senatu do ustawy budżetowej i postronny obserwator mógłby mieć w ogóle wrażenie,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 21:48

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 2045 i 2079). Poseł Sprawozdawca Dariusz Rosati:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Senat Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 223 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na swoim 47. posiedzeniu w dniu 10 stycznia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 19:58

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779, 1966 i 1966-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Dariusz Rosati:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Podczas drugiego czytania projektu ustawy budżetowej na 2014 r. w dniu 11 grudnia tutaj, na sali... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 11:26

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych na temat przebiegu i rezultatów szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w dniach 28-29 listopada 2013 r. Poseł Dariusz Rosati:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kwestia poparcia dla proeuropejskich, prodemokratycznych przemian na Ukrainie jest jedną z chyba naprawdę niewielu spraw z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 06:07

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779 i 1966). Poseł Dariusz Rosati:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Przysłuchiwałem się pilnie tej debacie. Starałem się rejestrować wszystkie zgłaszane wnioski, poprawki i muszę powiedzieć, że ton tej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 17:20

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779 i 1966). Poseł Sprawozdawca Dariusz Rosati:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie komisji zawarte w druku nr 1966.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 10:02

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779). Poseł Dariusz Rosati:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panowie Premierzy! Warunki realizacji przyszłorocznego budżetu będą lepsze niż tegorocznego i ubiegłorocznego. Możemy patrzeć w przyszły rok z ostrożnym optymizmem. Źródłem tego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 10:53

Zobacz także:Poseł Dariusz Rosati - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

23 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druki nr 1729 i 1749). Poseł Sprawozdawca Dariusz Rosati:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo! Senat, rozpatrując projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na bieżący rok, zgłosił... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 23:32

Zobacz także: