Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Bożena Kamińska


Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Bożena Kamińska:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Moje pytanie dotyczyć będzie wydatków ponoszonych przez samorządy dotknięte powodzią. Te najbardziej dotknięte powodzią z maja tego roku poniosły stosunkowo wysokie wydatki na akcję przeciwpowodziową, związane np. z zakupem paliwa,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-06 13:21Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (druki nr 2170 i 2358). Poseł Bożena Kamińska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 12:43Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1957 i 2292). Poseł Bożena Kamińska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie jest związane z opłatą, którą muszą ponosić WORD-y, dotyczącą egzaminów teoretycznych. Obecnie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-24 09:06Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Bożena Kamińska:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście rozmawiamy tutaj o limitach dotyczących kwestii wiz. Chciałabym jednak zadać pytanie dotyczące otwartego rynku handlu ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Kiedy Izba Reprezentantów ma szansę zaaprobować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 13:42Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Bożena Kamińska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dotykamy dzisiaj bardzo ważnego tematu. W Polsce jest tyle potrzeb, że mogłoby działać jeszcze wiele organizacji pożytku publicznego o charakterze charytatywnym. Uważam, że absolutnie nie powinniśmy upolityczniać tych akcji charytatywnych.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 13:25Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druki nr 1215 i 1258). Poseł Bożena Kamińska:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 11:14Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe (druki nr 644 i 659). Poseł Sprawozdawca Bożena Kamińska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawić sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe (druki nr 644 i 659). Poseł Bożena Kamińska:     Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Chciałabym w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu wszystkim klubom bardzo serdecznie podziękować za to, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Bożena Kamińska:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! W Polsce działa przynajmniej kilkadziesiąt parabanków i kilkaset firm pożyczkowych. Nie tylko nie podlegają... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 27 lipca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe. Poseł Sprawozdawca Bożena Kamińska:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu opinię, sprawozdanie w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 13:30