Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1269).


Poseł Barbara Bartuś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani poseł nie tylko nie słuchała mojego wystąpienia, ale wychodzi na to, że pani poseł nawet nie zna do końca swojego projektu.

    Po pierwsze, nie przeprowadzałam żadnego ataku, tylko merytorycznie wypowiadałam się na temat projektu i rozwiązań dziś istniejących. Całą tę dyskusję i ten państwa projekt określiłabym w ten sposób: dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Cytowałam dwukrotnie uzasadnienie państwa projektu. Cytowałam to, co napisaliście: Zapobiega prowadzeniu egzekucji na przykład na podstawie kilku kserokopii tytułów wykonawczych.

    (Poseł Beata Kempa: Zapobiega, projekt zapobiega, a nie, że projekt tworzy kserokopie.)

    (Poseł Michał Kabaciński: Byłoby gorzej.)

    Nie spodziewałam się walki politycznej z państwa strony nad projektem, który jest słaby merytorycznie. Bo co dają trzy dni, jeżeli po trzech dniach i tak należy przekazać te środki komornikowi? Co w czasie tych trzech dni można zrobić? Czy państwo określiliście, co?

    Zadam jeszcze pytania merytoryczne dotyczące projektu. Wypowiadałam się merytorycznie na temat projektu, który jest słaby. Absolutnie nie ma tam tego, co jest w uzasadnieniu, to po pierwsze, i nie jest odpowiedzią na ten problem, który jest do rozwiązania. Tylko o tym mówiłam i cytowałam państwa uzasadnienie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.


105 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy