Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6, 7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:  6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204).
  7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148).
  8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1170).
  9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240).


Poseł Barbara Bartuś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Swoje pytania pragnę skierować głównie do projektodawców ustawy zawartej w druku nr 1240. Przyjęcie zaproponowanego przez Platformę Obywatelską rozwiązania wydaje się prowadzić wprost do przekazania terenów dzisiejszych ogródków działkowych deweloperom lub innym przedsiębiorcom pod działalność gospodarczą, może pod kolejne galerie handlowe. Niejasny jest zapis: dla pożytku publicznego. Wśród działkowców budzi on obawę odebrania długoletniego posiadania.

    Panie Marszałku! Przyjęcie projektu Platformy Obywatelskiej dotknęłoby w Polsce ponad miliona osób, bo w konsekwencji jest to likwidacja w dalszej lub bliższej przyszłości ogrodów działkowych. Dla wielu z nich byłaby to strata jedynego miejsca letniego wypoczynku, jedynej formy rekreacji. Ludzie starsi i dzieci mogliby zostać pozbawieni całkowicie kontaktu z naturą, bo przecież większość z nich nie zacznie nagle spędzać weekendów i wakacji na wycieczkach i wczasach pod palmami, i to z różnych przyczyn, finansowych czy zdrowotnych. Oni po prostu zostaną w swoich szarych blokach z widokiem na ulicę. Dlatego pytam: Dla czyich korzyści powstał ten projekt ustawy? Czy nie dla deweloperów, o czym była tu już wielokrotnie mowa, ponieważ te tereny są bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o położenie? Z pewnością nie w interesie i dla dobra obywateli oraz ich dorobku.

    Projekt zakłada, że w przypadku likwidacji ogrodów działkowych właściciel gruntu ma obowiązek odtworzenia dotychczasowej infrastruktury ogrodu w innym miejscu. (Dzwonek) Stąd moje kolejne pytanie: Czy zostaną wprowadzone wytyczne co do dopuszczalnej odległości między likwidowanym a nowo zakładanym ogrodem działkowym? Ostatnie pytanie kieruję do rządu: Czy rząd ma wypracowane oficjalne stanowisko co do poszczególnych projektów? Jeżeli nie, to kiedy takiego stanowiska można się spodziewać i jakie jest przewidywane? Dziękuję.Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.


111 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie Kodeksu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Poseł Barbara Bartuś - PiS w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w dziedzinie opieki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Barbara Bartuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy