Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 21692
w sprawie zajęć dodatkowych w publicznych przedszkolach


Zapytanie:

Data wpływu
2013-10-11
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-10-23
Ogłoszono na posiedzeniu nr 52

Odpowiedź

Data wpływu
2013-10-29
Odpowiadający
Przemysław Krzyżanowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2013-11-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 53