Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 21414
w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Zapytanie:

Data wpływu
2013-09-27
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-10-10
Ogłoszono na posiedzeniu nr 51

Odpowiedź

Data wpływu
2013-10-29
Odpowiadający
Piotr Grzegorz Woźniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2013-11-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 53