Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Ustawodawcza (UST)

Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu:
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (przedstawiciel wnioskodawców poseł Halina Szymiec-Raczyńska);
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (przedstawiciel wnioskodawców poseł Marek Balt).
Dyskusja nad zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (przedstawiciel wnioskodawców poseł Krzysztof Jurgiel).
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu - spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:
- SK 16/12 – pos. Borys Budka,
- K 37/11 – pos. Stanisław Piotrowicz.
Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozpatrywanej przez Trybunał Konstytucyjny o sygn. akt SK 42/09 – referuje pos. Wojciech Szarama.
Przyjęcie planu pracy Komisji Ustawodawczej na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2012 r.
Sprawy bieżące.


0 wyświetleńZobacz także:


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ustawodawcza (UST)
Uzupełnienie składu Prezydium Komisji;Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ustawodawcza (UST)
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Ustawodawcza (UST)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Trybunale...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ustawodawcza (UST)
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ustawodawcza (UST)
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ustawodawcza (UST)
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ustawodawcza (UST)
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Ustawodawcza (UST)
Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy