Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej.


Poseł Stanisław Kalemba:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Wolna ojczyzna i państwo niepodległe są największym i najcenniejszym skarbem, dla którego wszystko należy poświęcić. Sądzę, że te słowa jednego z twórców niepodległości są dzisiaj nadal aktualne. Opowiadam się za Europą niepodległych państw, a nie państwem europejskim, jak tu padła jedna z propozycji. Niepodległość wyzwala energię do działania, która daje pracę, która powoduje radość. Brak niepodległości odbiera energię do działania, powoduje zarzucenie pracy, a to powoduje smutek. Droga do Polski - jak powiedziano - biegnie przez Niemcy, powiedział to pan Leszek Miller, natomiast droga do Niemiec, tym bardziej do tych zjednoczonych Niemiec, największego państwa Unii Europejskiej, biegła i biegnie też przez Polskę. Dzięki roli, jaką odegrała Polska w integracji europejskiej - ˝Solidarność˝ i przemiany w Polsce - połączyło się (Dzwonek) największe państwo Unii Europejskiej, powstały zupełnie nowe państwa. Ceńmy się jako partner. Polska nie jest biednym, ubogim krajem Europu. Panie ministrze, pytanie: Na jakich warunkach będzie udzielona pożyczka dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a na jakich warunkach - kredyt, który ewentualnie Polska otrzyma? Dziękuję bardzo.Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Stanisław Kalemba - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy