Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2014˝ oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 i w roku 2015 (druk nr 3482) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 3731).


Poseł Piotr Chmielowski:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pana ministra nie widzę.

    (Poseł Alicja Dąbrowska: Jest pani minister.)

    O, przepraszam.

    W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt zająć stanowisko wobec sprawozdania z realizacji ˝Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych˝ w roku 2014 oraz przyjętego przez Radę Ministrów harmonogramu zadań wykonywanych w ramach tego programu w perspektywie wieloletniej, druki nr 3482 i 3731.

    Wysoka Izbo! Omawiany program ma zupełnie inny, absolutnie niepolityczny charakter. Ten program ma pomóc ludziom, którzy muszą uwierzyć w to, że mają jeszcze szansę, więc każdy realizowany element tego programu służy ludziom chorym, którzy odbierają swoją chorobę w kategoriach beznadziejności. Dlatego uważam, że bez względu na to, czy ten program jest realizowany szeroko czy wąsko i czy przeznacza się na jego realizację właściwą kwotę pieniędzy czy w jakimś sensie okrojoną, nie powinien być on krytykowany, nie powinien być krytykowany przez osoby, które z niego korzystają, jak również nie powinien być krytykowany z tej mównicy przez opozycję.

    Coś, co niesie pomoc - bez względu na to, czy jest to dobra pomoc, czy mogłaby być lepsza - nadal nie podlega krytyce. Dlatego też stanowisko naszego klubu jest takie: uznajemy, że program jest realizowany w sposób właściwy zarówno jeżeli chodzi o badania, jak i szeroko rozumianą diagnostykę, mimo że są pewne niedopatrzenia, niedoróbki, które dotyczą przede wszystkim kwestii finansowania, dostępności pewnych badań itd.

    Z tym programem wiąże się coś, co uchwaliliśmy podczas tej kadencji, a mianowicie pakiet onkologiczny. Mimo że na początku krytykowałem działania, co muszę szczerze przyznać, które zostały zaproponowane przez ministerstwo, ten pakiet działa, funkcjonuje. Nie będę twierdził, że funkcjonuje doskonale, ale trzeba powiedzieć wprost, że dzięki temu pakietowi ludzie mają szansę. To można połączyć z tym programem.

    Mogę jedynie życzyć wszystkim, którzy zapadli na tę chorobę, szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że ta dolegliwość nikogo już nie dotknie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawione przez Ministra Zdrowia "Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014" oraz przyjęty przez Radę Ministrów Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i w roku 2015 wraz ze stanowiskiem Komisji


166 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Chmielowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy