Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 3930)
- uzasadnia poseł Stanisław Lamczyk.


43 wyświetleńZobacz także:


Komisja Infrastruktury (INF)
Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Ponowne rozpatrzenie - w trybie art. 47 ust. 3 Regulaminu Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Ponowne rozpatrzenie – w trybie art. 47 ust. 3 Regulaminu Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Infrastruktury (INF)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy