Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.


33 wyświetleńZobacz także:


Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (RSP)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Etyki Poselskiej (EPS)
Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Rozpatrzenie wniosku Prezydiów Komisji o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw wdrożenia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Rozpatrzenie informacji na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji rządowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
„Przygotowanie Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Informacja na temat przebiegu aukcji na rezerwację częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz. Referują:...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych (druk nr 3971).

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy