Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Ministro! U podstaw działań Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości leżą katastrofalne wyniki badań, diagnoz i raportów dotyczących sprawności fizycznej i stanu zdrowia naszych dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia obecne pokolenie dzieci może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego przeciętna długość życia będzie krótsza niż ich rodziców. Zgodnie z zaleceniami dzieci i młodzież powinny ćwiczyć codziennie nie krócej niż 60 minut. W Polsce zalecenia te spełnia tylko co czwarty 11-latek i co dziesiąty 17-latek. Z badań UNICEF wynika, że nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. Aż 17% dzieci w wieku 11-15 lat ma nadwagę. W ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą w Polsce podwoiła się. Około 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi w wieku dorosłym. Jednym z działań zmierzających do odwrócenia tej niebezpiecznej tendencji może być zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci z nadwagą i otyłością.

   W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

   1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że w szkołach powinny zostać zorganizowane dodatkowe zajęcia dla chętnych dzieci z nadwagą i otyłością?

   2. Czy ministerstwo posiada jakiekolwiek dane o tym, czy takie zajęcia są organizowane?

   3. Czy ministerstwo podejmowało jakiekolwiek działania zmierzające do zainspirowania kadry do prowadzenia takich zajęć?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Rajmund Miller

   oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.