Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Ministro! W katalogu podejmowanych przez szkoły działań na rzecz zdrowego żywienia uczniów znajduje się uczestnictwo w ustanowionych przez Komisję Europejską w ramach wspólnej polityki rolnej, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programach ˝Szklanka mleka˝ i ˝Owoce w szkole˝.

   Celem programu ˝Szklanka mleka˝ jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program ˝Owoce w szkole˝, skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, ma na celu trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Programy cieszą się od lat dużą popularnością.

   Jako członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi jakikolwiek monitoring programów ˝Szklanka mleka˝ i ˝Owoce w szkole˝? Jeśli tak, będziemy wdzięczni za przekazanie wniosków z tego monitoringu.

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Rajmund Miller

   oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.