Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Zwracamy się do Pana Ministra w związku z pojawiającymi się od pewnego czasu w opinii publicznej oraz wśród pracowników zespołów ratownictwa medycznego kontrowersyjnymi informacjami dotyczącymi ewentualnych zamierzeń i działań wojewody małopolskiego oraz urzędników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związanych z nową formą i reorganizacją ˝Wojewódzkiego planu działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa małopolskiego˝.

   Pracownicy skupieni w zespołach ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego od pewnego czasu alarmują, iż w wypowiedziach zarówno wojewody małopolskiego, jak i urzędników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiają się wyraźne tendencje do przeprowadzenia reorganizacji ˝Wojewódzkiego planu działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa małopolskiego˝, której to efektem byłaby koncepcja polegającą na utworzeniu konsorcjum z jednym głównym liderem, jakim miałoby być Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, i ustanowienie faktycznego monopolu tej jednostki na działalność z zakresu ratownictwa medycznego w województwie małopolskim. Doprowadzenie do sytuacji powstania jednego, dominującego podmiotu i faktyczne sprowadzenie innych jednostek do roli podwykonawców wiąże się z ograniczeniem dostępności podstawowych praw pacjentów, jakim jest dostęp do Państwowego Ratownictwa Medycznego.

   Należy również zauważyć, iż doprowadzenie do monopolistycznej pozycji jednego podmiotu w stosunku do innych może w przyszłości zaowocować szybką prywatyzacją tego sektora na terenie województwa małopolskiego, co w przyszłości może doprowadzić do ograniczenia dostępu do usług ratownictwa medycznego.

   Mając na uwadze wyżej przedstawione uwagi, prosimy Pana Ministra o zajęcie formalnego stanowiska w tej sprawie oraz odpowiedź na następujące pytania:

   1. Czy wojewoda małopolski faworyzuje w swoich oficjalnych i nieoficjalnych działaniach Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w celu zapewnienia tej jednostce pozycji dominującej na terenie województwa małopolskiego w sferze działalności w zakresie ratownictwa medycznego?

   2. Czy w odpowiednich komórkach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, które organizują i nadzorują pracę w zakresie ˝Wojewódzkiego planu działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa małopolskiego˝, oraz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest sygnalizowana konieczność objęcia jednym kontraktem całego obszaru województwa małopolskiego? Na podstawie jakich przesłanek merytorycznych miałaby zostać podjęta ewentualna decyzja w tej kwestii?

   3. Czy Pan Minister posiada wiedzę o rozmowach, które wojewoda małopolski prowadził, oficjalne lub nieoficjalne, z podmiotem prywatnym wykonującym zadania z zakresu tzw. ratownictwa medycznego, działającym na rynku ogólnopolskim, w kwestii objęcia tą działalnością terenu całego województwa małopolskiego lub wybranych tzw. rejonów operacyjnych?

   Z poważaniem

   Poseł Piotr Naimski oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r.