Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Minister! W ostatnim czasie decyzją MEN doszło do zmian w kanonie lektur obowiązkowych dla gimnazjum i liceum. Wprowadzone zmiany wywołują niepokój wielu środowisk. Z listy lektur obowiązkowych dla gimnazjów usunięto ˝Pana Tadeusza˝. W licealnym spisie nie ma np. Trylogii Henryka Sienkiewicza, na której wychowało się wiele pokoleń Polaków i ukształtował się etos Rzeczypospolitej. Decyzje podjęte przez MEN zdaniem rodziców, nauczycieli i samorządowców degradują nauczanie historii i literatury, niszczą świadomość młodych pokoleń i utrudniają rozwijanie wśród uczniów postawy patriotycznej. Tylko solidnie wykształcone i wychowane w duchu patriotycznym społeczeństwo ma szansę zająć należną mu pozycję w Unii Europejskiej.

   Pytania:

   1. Czym kierowało się ministerstwo, ograniczając kanon lektur o tak istotne z punktu widzenia naszej tożsamości narodowej utwory, jak ˝Pan Tadeusz˝ czy dzieła Henryka Sienkiewicza?

   2. Czy ministerstwo rozważa przywrócenie tych wybitnych dzieł klasyków literatury polskiej?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Marek Polak

   oraz grupa posłów

   Andrychów, dnia 11 października 2013 r.