Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Rząd PO-PSL już od kilku lat obiecuje mieszkańcom Żywiecczyzny budowę tej obwodnicy. Przygotowano dokumentację studialną, przeprowadzono prace projektowe, które współfinansowane były z środków Unii Europejskiej (TEN-T). A jaki jest stan dzisiejszy?

   Opracowania projektowe wymagają aktualizacji oraz modyfikacji przede wszystkim pod kątem uwzględnienia nowego stanu prawnego w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz gospodarki odpadami, zmian zakresu przebudowy urządzeń obcych, aktualizacji uzgodnień branżowych, wykonania aktualizacji wypisów z ewidencji gruntów oraz wykonania materiałów do audytu BRD oraz jego przeprowadzenia zgodnie ze zmianą ustawy o drogach publicznych.

   Decyzję środowiskową dotyczącą budowy uzyskano w dniu 5 października 2009 r., jej przydatność mija w dniu 10 grudnia 2013 r. Przed tym terminem trzeba wszcząć postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. Jeżeli ona nie nastąpi, znów procedurę uzyskania zgody trzeba będzie wszcząć na nowo. Z czym się wiąże taka sytuacja, nie muszę chyba Panu tłumaczyć.

   Jak ważna jest budowa ww. obwodnicy, najlepiej wiedzą mieszkańcy Węgierskiej Górki i okolic. Ze strony rządu padały obietnice budowy, potem przełożono tę decyzję. Teraz nie ma jej w planach budowanych obwodnic na lata 2014-2020. Jednoznacznie wskazuje to, jak bardzo nie wywiązujecie się z danych obietnic.

   W związku z powyższym zapytuję:

   1. Dlaczego obwodnica ta kolejny raz wypadła z planów budowy, tym razem na lata 2014-2020?

   2. Czy Pan Minister zdaje sobie sprawę z faktu, że brak rozpoczęcia procedury przetargowej do końca listopada bieżącego roku sprawi, że wszystkie wydane zezwolenia dotyczące tej inwestycji stracą ważność, a zarazem finanse wydane na opracowania projektowe zostaną zmarnotrawione?

   3. Czy przyjrzy się Pan raz jeszcze sprawie i wystąpi o wpisanie na listę budowy obwodnic na lata 2014-2020 drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)?

   Poseł Artur Górczyński

   Warszawa, dnia 8 października 2013 r.