Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 34886
w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. dotyczącego szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego


Zapytanie:

Data wpływu
2015-10-21
Lista adresatów
  • minister infrastruktury i rozwoju