Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 28704
w sprawie przekazywania polskich produktów spożywczych objętych embargiem na cele charytatywne