Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 25510
w sprawie finansowania zakupu wyposażenia uatrakcyjniającego zajęcia wychowania fizycznego


Zapytanie:

Data wpływu
2014-03-20
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-04-03
Ogłoszono na posiedzeniu nr 65

Odpowiedź

Data wpływu
2014-04-14
Odpowiadający
Ewa Dudek - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia
2014-04-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 66