Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 17885
w sprawie szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie:

Data wpływu
2013-05-10
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-05-23
Ogłoszono na posiedzeniu nr 41

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-14
Odpowiadający
Małgorzata Marcińska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45