Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 17207
w sprawie przywrócenia w okresie letnim dalekobieżnych połączeń kolejowych z Suwalszczyzną


Zapytanie:

Data wpływu
2013-04-11
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-05-09
Ogłoszono na posiedzeniu nr 39

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-05
Odpowiadający
Andrzej Massel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2013-06-20
Ogłoszono na posiedzeniu nr 44