Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 13762
w sprawie sporządzania testamentu przez osoby niedosłyszące


Zapytanie:

Data wpływu
2013-01-24
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-02-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 33

Odpowiedź

Data wpływu
2013-02-28
Odpowiadający
Michał Królikowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Data ogłoszenia
2013-03-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 35